EU Projects

Globalno lansiranje inovativne aplikacije Spotsie za poboljšanje iskustva posjete velikih događanjaNaziv projekta:

Globalno lansiranje inovativne aplikacije Spotsie za poboljšanje iskustva posjete velikih događanja

Opis i cilj projekta:

U svrhu provedbe projekta tvrtka Connected devices i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta potpisali su 03.listopada 2019. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.2.04.0143 u skopu Poziva Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je lansiranje inovativne aplikacije Spotsie na globalno tržište. Cilj i aktivnosti projekta vezani su uz dugoročne planove razvoja tvrtke Connected devices doo. U referentnoj godini se očekuje porast prihoda od prodaje i izvoza te otvaranje nova dva radna mjesta.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 1.749.588,87 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 1.361.784,80 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 01. rujna 2019. do 01. ožujka 2021.

Kontakt osoba: 

Roko Roić
Roic.roko@gmail.com
099 2928111

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/